Stambena zgrada Centar Jezero – građena sa ICF Tehnologijom (Izvodili grube radove)

 

 

 

Privatna kuća na Bistriku građena sa ICF Tehnologijom (Izvodili visoki Roh-Bau)

 

 

 

BBI Centar (Sarajevo) – Hidroizolacija

 

 

 

Privatni objekat (Grdonj) – Retencioni zid

 

 

 

Hotel Evropa (Sarajevo) – Hidroizolacija

 

 

 

SA Bypass LOT1 (Reljevo) – Stabilizacija kosina

 

 

 

Privatni objekat (Nahorevo) – Stabilizacija tla

 

 

 

Željeznice Federacije BiH (Rajlovac) – Stabilizacija tla

 

 

 

PLANIKA FLEX (Dobrinja) – Hidroizolacija

 

 

 

NTV Hayat – Hidroizolacija i Konduktni pod

 

 

 

Hotel DUBROVNIK (Zenica) – Zeleni kosi krov

 

 

 

Privatni objekat (prekoputa Vijećnice) – Hidroizolacija