UREĐENJE VODOTOKOVA

GEOWEB® CHANNEL PROTECTION SYSTEM
ODRŽIVO GEO-SAĆASTO RJEŠENJE ZA STABILIZACIJU OBALA VODOTOKOVA
Stabilizacija tla i prevencija erozije na riječnim nasipima izloženim kako niskom tako i visokom vodostaju. Zaštita geomembrana-obloženh kanala i sistema za zadržavanje vode. Eliminira potrebu skupog rip-rap filtarskog sloja u uvodne drenažne kanale i kaskade za ublažavanje kinetičke energije oborinskih/olujnih voda (bujica).
Presto Geoweb® Channel Protection System je dokazano rješenje za stabilizaciju i zaštitu vodotokova izloženih erozivnim uslovima svih tipova. Bilo da je nizak ili visok vodostaj, u prekidima ili kontinuirano, Geoweb geo-ćelijski sistem može biti dizajniran da izdrži i najveće brzine protoka. I do 30 ft/sec (9m/sec) sa vegetacijom!!! Naučite kako.

 

PROJEKTNE & GRAĐEVINSKE PREDNOSTI

Geoweb geo-ćelijski system je jedno konstruktivno rješenje koje može uključivati integralno projektovane komponente: Tendons, ATRA® Tendon Clips, ATRA® Anchors and ATRA® Keys. Ova cjelovita rješenja detalja su dio Geoweb Channel Protection besplatna projektna evaluacija koje Presto nudi.
Geoweb Channel Options:

Zaštita vegetacijom
Zamjenite skuplje, rip-rap rješenje koje zahtjeva više održavanja sa jetfitijim rješenjem stabilizirane vegetacije, koja nezahtjeva gotovo nikakvo održavanje.
Efektivno rješenje u vodotokovima sa niskim vodostajem i kada u itervalima postoje protoci sa visokim vodostajem. Sa dispropocionalnim TRM-om, može da izdrži jako velike brzine protoka kao 30 ft/sec (9m/sec). * CSU Research Results. Idealan za drenažne kanale, kaskade i kanale za upravljanje oborinskim vodama.

Zaštita agregatnim materijalom
Geoweb zarobljeni agregat unutar ćelija sistema je mnogo stabilniji nego slobodno nasuti agregat.
Manji, jeftiniji materijal ispune može se koristiti u uslovima niskogog do srednjeg protoka/vodostaja.
CSU Research Results: Geoweb ispunjen agregatom ije mnogo stabilniji nego slobodno nasuti rip-rap agregat su istraživanja koja pokazuju smanjenje od najmanje 50% u veličini granulata. Zbog tog smanjenja agregatnog zrna, Geoweb channels pruža značajnu uštedu u troškovima nabavke samog kamena, instalacije i transportnih troškova.

Zaštita betonskom ispunom
Za vodotokove izložene velikim hidrauličkim naprezanjima, Geoweb sistemska “oplata” dozvoljava ispunjavanje betonom direktno na gradilištu/terenu i jednostavan je za instalaciju, fleksibilan i neuporedivo jeftiniji od teško armiranog tradicionalnog sistema kao i pedfabrikovanog betoskog sistema.
Geoweb ispunjen betonom osigurava fleksibilan armirani sistem koji je u stanju da izdrži brzine protoka preko 35 fps i napone na smicanje od 21 psf. CSU Research Results
Sistem se instalira brže i isplativiji je nego armirani beton i predfabrikovani betonski blokovi. Sistem je kompatibilan sa manjim deformacijama podloge i otporan na pukotine i kidanje koje se mogu javiti kod armiranog betona i betonskih blokova.

Višeslojna zaštita
Slojeviti, vegetativni Geoweb channels sistem kreira prirodne potporne zidove takve da mogu izdržati povremene velike vode.
Njihova sveukupna lakoća im omogućava da toleriše razumno diferencijalno naseljavanje u mekom tlu istovremeno održavajući strukturalni integritet.
Brža i lakša instalacija nego sistem zidova od blokova.

Zaštita geomembrana
Dokazno rješenje za zaštitu obloga i smanjenje potencija klizanja materijala pokrova. Tetive visoke čvrstoće i ATRA Tendon Clips dolaze kao sastavni dio Geoweb design rješenja koje Presto nudi.
ARCAT Design Tools:
ARCAT BIM Models
ARCAT Specifications
Geoweb Accessories & Tools razvijene su da uštede poduzetnikovo vrijeme i novac na terenu:
ATRA Key Connection Device: ATRA Keys čini tri puta bržu montažu nego heftanje (Compare Results)
ATRA Driver: Čine ankerisanje bržim i sa manje napora za radnike.